Jumat, 19 April 2019

Serat Wedhatama

 • Selka Oktamia
 • 04/01/2019 15:47 WIB
Serat Wedhatama

EPSILONPHI.ID - Kabudayaan kang diwarisake dening leluhur marang kita sawijine yaiku awujud serat. Serat-serat Jawa Kuno kasebut maneka warna. Serat kasebut kajaba diugemi dening para kaluwarga raja lan abdi dalem kraton, uga saged disinau dening masyarakat njaban kraton. Ing jaman saiki, kita isih bisa nemokake serat Jawa Kuno tinggalane leluhur kita yaiku serat Wedhatma

Serat Wedhatama mujudake karya sastra gagrag anyar kang digolongake dadi karya moralitas didaktis kang antuk pengaruh islam. Serat iki dianggep sawijining puncak estetika sastra jawa abad ke-19 lan duweni karakter mistik kang kuat. Wujude serat wedhatama yaiku tembang, kang digunakake wektu kuwi. Serat Wedhatama iku sawijining kasustraan Jawa gagrag anyar kang ngamot falsafah Jawa mligine bab kawruh manunggalipun kawula Gusti. Seratan iki kaserat dening Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (KGPAA) Mangkunegara IV kang miyos kanthi asma Raden Mas Sudira ing dina senin paing, tanggal 8 sapar, taun Jimakir, windu Sancaya, taun jawa 1738, utawa tahun Masehi 3 maret 1811.

Tembung Serat Wedhatama dumadi saka telung wanda; yaiku: Serat, duweni teges tulisan utawa kasustraan.  Wedha,tegese kawruh utawa piwulang. Tama, dumadi saka tembung utama kang tegese becik, dhuwur utawa luhur. Dadi Serat Wedhatama duweni teges yaiku sawijining susastra kang ngemot kawruh piwulang kautaman uga kaluhuran uripe manungsa. Serat Wedhatama kalebu sawijining susastra jawa sing banget misuwur lan unggul utamane ing babagan tata negara lan 90 pada liyane panembah marang Gusti Allah Kang Maha Kuwaos. Satus pada ing serat wedhatama awujud tembang macapat, yaiku:

 1. Pangkur kang dumadi saka 14 pada yaiku pada I-XIV.
 2. Sinom kang dumadi saka 18 pada yaiku pada XV-XXXII.
 3. Pocung kang dumadi saka 15 pada yaiku pada XXXIII-XLVII.
 4. Gambuh kang dumadi saka 35 pada yaiku pada XLVIII-LXXXII.
 5. Kinanthi kang dumadi saka 18 pada yaiku pada LXXXIII-C.


Surasa wigati piwulang ing Serat Wedhatama bisa kaperang dadi 4 yaiku:

 1. Piwulang etika, watak kang becik lan watak ala kang kandhut ing pupuh pangkur.
 2. Piwulang ukum, kang katulis ing pupuh Sinom.
 3. Piwulang ngelmu lan amal kang katulis ing pupuh Pocung.
 4. Piwulang panembah (ibadah marang Gusti Kang Maha Kuwaos) kang kakandhut ing pupuh Gambuh.

Tags: #bahasajawa#seratwedhatama#tembangmacapat#Or use your account on Blog

Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Or register your new account on Blog

Error message here!

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close